Magsvatten minskar förgiftningen

den mage- eller magspridning Det är ett vanligt förfarande i vården av omvårdnad och används i årtionden med det främsta syftet att evakuera giftiga ämnen av mage .

Dess användning är vanligare i tjänsten av nödsituation av sjukhus, var förgiftningar Akuta tillstånd kan utgöra mellan 5 och 2% av anledningarna till hjälp, varav de flesta orsakas av oavsiktlig intag av hus .

Vid intag av toxisk , det är effektivt som ett mått på dekontaminering gastrointestinal En undersökning av patienten, utvärdering av substans intaget, mängd och tid som förflutit sedan intaget.

Den viktigaste metoden för att förhindra absorption Det tar bort ämnet innan det förvärvas av organismen. Även om evakueringen gastrointestinal Det är mer effektivt om det görs kort efter intag, några droger kan förbli i mage upp till 48 timmar efter det.

Utövandet av magsköljning består av införandet av en ihålig, tjockmätare, multiperforerad sond vid dess distala ände, vilken kommer att tas till mage att evakuera blod , toxisk eller någon annan typ av substans genom bevattning och aspiration av små volymer vätska.

För att illustrera tekniken lite mer, i GetQoralHealth Vi presenterar en video om din teknik:

Därför bör, om inte specifika kontraindikationer, en snabb gastrisk evakuering utföras emes eller tvätta . Oavsett tid är emesis det första gastriska tömningsförfarandet. Den mekaniska induktionen av kräkas Det ska inte användas eftersom det är mycket ineffektivt och farligt. Inte heller är det användbart vid främmande organ.