Förhållande mellan par påverkar immunförsvaret?

En hälsosam och tillfredsställande förhållandet mellan par det kan generera, i varje enskild individ som integrerar det, inte bara önskar att leva och njuta, det kan också hjälpa den professionella och emotionella utvecklingen med andra människor; Men om det finns osäkerhet kan det finnas risk för hälsa.

Enligt en studie utförd av specialisten Angelo Picardi I Italien kan känslan osäker i ett förhållande få konsekvenser för immunsystemet.

Forskningen räknades med deltagande av 61 friska kvinnor. Genom blodprov fann forskarna att kvinnor som haft problem i sina kärleksrelationer kan ha ett svagare immunförsvar än de som hade mer stabila relationer.

Picardi påpekar i denna studie att personer som känner sig osäkra i detta avseende har svårigheter att lita på och bero på andra, känna sig obekväma med känslomässig intimitet eller oro som deras partner kan lämna. Han demonstrerade sambandet mellan osäkerhet i paret och vissa hudsjukdomar relaterade till immundysfunktion, såsom psoriasis.

Specialisten säger att denna studie är början på att upptäcka det förhållande som finns mellan relationerna och deras inflytande på fysiologi, inklusive immunsystemet.

Denna studie betonar att a förhållandet mellan par eller kärlek kan påverka bortom det emotionella planet. Därför är det viktigt att människor försöker hitta en balans mellan sina känslor och deras fysiska tillstånd, för att uppnå optimal hälsa i åtanke och kropp.

Följ oss på @GetQoralHealth, GetQoralHealth på Facebook och YouTube