Thanatology

Titta på duellen

Förlusten av en älskad är otvivelaktigt en av de mest tragiska erfarenheterna i livet som orsakar irreparabel smärta, djup sorg och till och med depression. Det finns studier som visar att cirka 85 och 90% av människor bor en duell som anses vara normalt, och resten kan gå in i en långvarig eller komplicerad duell. Läs Mer

Är du redo för döden?

Vet du hur du möter döden? Detta är den enda säkerheten i detta liv, men vi måste lära oss att övervinna det och möta det genom sorg. Läs Mer