Bisexualitet förekommer i tonåren

den bisexualitet är sexuell läggning som kännetecknas av förmågan att känna lust, kärlek, fysisk och känslomässig attraktion för en annan person, oavsett deras kön . Under lång tid troddes det att bisexualitet Det fanns inte. Men sociologen Eric Anderson av Harvard University uppgav att bisexualitet det existerar

Under tonåren är när denna attraktion uppstår bisexuella ; Det beror på att den sexuella preferensen som kommer att vara som vuxen fortfarande inte definieras. Denna process bestäms gradvis över tiden.

Bestäm det sexualitet Det kan vara mycket förvirrande, särskilt när det finns tryck från familj, samhälle, vänner etc. Dessa sociala grupper påverkar direkt sexuell läggning av varje person.

Hur kan du veta om du är bisexuella ? Det är ett svar som du bara kan hitta i dina egna preferenser, var bisexuella det är inte bara attraktionen av båda könen Det handlar också om känslomässiga faktorer som kärlek, personliga relationer, smak, känsla av tillhörighet, utbildning och kultur.

Vissa sociologer av University of Valencia de säger att bisexualitet Det är mer tolerabelt i världen, särskilt i yngre generationer. Ordet "flexibelt" används ofta för att beskriva blandade känslor gentemot båda könen.

Slutligen kan vi säga att sexuella preferenser definieras utifrån människors fria vilja, deras smak och känslomässiga behov. Det viktiga är att känna dig själv för att välja vad är det sätt på vilket du kommer att styra din sexualitet .

Vill du få mer information om ditt intresse? Registrera dig hos oss


Video Medicin: Homo, bi, trans och queer (December 2023).